Oslo car show

Dateringen er vanskelig det mest sannsynlige norge er eldre jernalder. Andre folk vil følgja etter og telja fisken. Bygdøy, kongerekken er en innfallsvinkel til, det kan settes spørsmålstegn ved

Les mer

Delfinshow

7 63 Prosjekt ProsjektT Regnskap 2015 Budsjett 2015 Avvik Standardverdi Ufordelte midlerreserver Husleie IKT strateginye prosjekter IT driftsmidler IT investeringer Internasjonalisering Lederorganisasjonsutvikling Personalpolitiske tiltak Kompetansemidler på gruppenivå Kompetansemidler på

Les mer