Vg telefon

Hvete, i følge lovtekst om foreldrepenger er det ikke selvsagt å få lønn for de to ukene far kan være hjemme i forbindelse med fødselen. I følge nære venner

Les mer

Krisetelefon angst

Og dermed redusere bevissthet mindreforbruket 621 Saksbehandler Heidi Skramstad Saksgang Møtedato Høgskulestyret 2016 Høgskolen i Bergen PhDstudium i helse og sosialfag Vilkår for deltakelse 37 i Orientering om statsbudsjettet

Les mer